კონფიდენციალურობა

სერვისების უზრუნველსაყოფად, ჩვენ უნდა შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (http://bae.ge/static/privacy) აღწერს, თუ როგორ ვიყენებთ, თქვენს მიერ ჩვენი სერვისებით სარგებლობისას, ჩვენთვის მოწოდებულ ინფორმაცის. თქვენ  გესმით, რომ იყენებთ რა ჩვენს მომსახურებას, თანხმობას აცხადებთ ამ ინფორმაციის შეგროვებასა და მის გამოყენებაზე.   (როგორც ეს განსაზღვრულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში)

 

აზიარებთ, პოსტავთ, ან ტვირთავთ მასალას, რომელიც ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებითაა დაცული (როგორიცაა ფოტოები ან ვიდეოები)  ან დაკავშირებულია ჩვენს პროდუქტებთან, თქვენ ჩვენ  გვანიჭებთ არაექსკლუზიურ, სხვებისთვის გადაცემის უფლებით,  ჰონორარისგან თავისუფალ მსოფლიო მასშტაბის ლიცენზიას რათა გამოვიყენოთ, გავავრცელოთ, შევცვალოთ, ვაწარმოოთ, დავაკოპიროთ, საჯაროდ გამოვაქვეყნოთ ან ვაჩვენოთ, ვთარგმნოთ და ვაწარმოოთ სამუშაოები თქვენს მასალასთან დაკავშირებით (თქვენი პარამეტრების შესაბამისად). ამგვარი დამატებითი გამოყენება BAE.GE-ის, ან სხვა კომპანიების, ორგანიზაციების ან პირების მიერ შეიძლება განხორციელდეს  თქვენთვის კომპენსაციის გადახდის გარეშე იმ მასალის პატივისცემით, რომელიც თქვენ შექმენით, დაპოსტეთ, გაავრცელეთ ან სხვაგვარად გახადეთ ხელმისაწვდომის მომსახურების გამოყენების საშუალებებით.

თქვენ გესმით, რომ ჩვენ შეგვიძლია შეცვალოთ ან ადაპტირება მოვახდინოთ თქვენი მასალის თუ როგორ არის იგი გავრცელებული ან გამოქვეყნებული  ჩვენს მიერ და ჩვენი პარტნიორების მიერ და/ან  შევიტანიოთ თქვენს მასალაში ცვლილებები იმგვარად, რომ მოვარგოთ თქვენი მასალა სხვადასხვა მედია საშუალებებს.

 

თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ეს ლიცენზია ნებისმიერ დროს  თქვენი მასალის ან ანგარიშის წაშლის მეშვეობით. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ტექნიკური მიზეზების გამო მასალა, რომელსაც წაშლით შესაძლებელია შეზღუდული დროის განმავლობაში დარჩეს სარეზერვო ასლების სახით (თუმცა ეს არ გამოჩნდება სხვა მომხმარებლებისთვის). ამასთანავე, მასალა, რომელიც წაშალეთ შეიძლება ისევ გამოჩნდეს, თუ სხვებს გაუზიარეთ და მათ არ წაუშლიათ იგი.

თქვენ იძლევით გარანტიას, რომ თქვენ გაქვთ, ან მიიღეთ, ყველა უფლება, ლიცენზია, თანხმობა, ნებართვა, ან/და უფლებამოსილება, რომელიც აუცილებელია  წარმოდგენილი უფლებების მისანიჭებლად ნებისმიერი მასალისათვის, რომელსაც თქვენ ატვირთავთ, დაპოსტავთ, გამოაქვეყნებთ ან აჩვენებთ მომსახურების საშუალებებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ ასეთი მასალა  არ საჭიროებს საავტორო უფლებების ქონას ან სხვა საკუთრების უფლებას, მანამ სანამ თქვენ არ გაქვთ საჭირო ნებართვა ან სხვაგვარად არ ხართ სამართლებრივად  უფლებამოსილი დაპოსტოთ მასალა და მიანიჭოთ BAE.GE საიტს ზემოთ აღწერილი ლიცენზია.

 

ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების შეზღუდვა

წინამდებარე წესები არ განიჭებთ უფლებას, რომ გამოიყენოთ BAE.GE საიტის სახელი ან სასაქონლო ნიშანი, ლოგო, დომენური სახელები და სხვა გამორჩეული ბრენდის მახასიათებლები. მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, ტიტული და ინტერესი,  (მომხმარებელთა მიერ მოწოდებული მასალების გარდა) წარმოადგენს და დარჩება BAE.GE საიტის და მისი ლიცენზიანტების ექსკლუზიურ საკუთრებას.

 

ასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენ ვმუშაობთ იმისათვის, რომ ჩვენ უზრუნველვყოთ საუკეთესო პროდუქტები თქვენთვის და ჩვენს მომხმარებლებს მივაწოდოთ ყველასთვის გასაგები მითითებები. თუმცა ჩვენი პროდუქტი, მოწოდებულია "როგორც არის", და ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ისინი ყოველთვის იქნება უსაფრთხო, დაცული, ან შეცდომებისგან თავისუფალი, ან რომ ისინი იფუნქციონირებენ სრულყოფილად დარღვევების, დაგვიანების გარეშე. რამდენადაც ეს დაშვებულია კანონით, ჩვენ ასევე უარს ვაცხადებთ ყველა გარანტიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გამოხატულია ან ნაგულისხმევია, მათ შორის სავაჭრო გარანტიებზე, ვარგისიანობაზე განსაზღვრული მიზნებისთვის, და დაურღვევლობაზე.  ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ან ვმართავთ იმას, რასაც ხალხი და სხვები აკეთებენ ან აცხადებენ, და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მათი ქმედებების ან ქცევის (ონლაინ ან ოფლაინ) ან ნებისმიერი მასალის შინაარსის შესახებ, რომელსაც ისინი აზიარებენ (მათ შორის შეურაცხმყოფელი, შეუსაბამო, უხამსი, უკანონო და სხვა საზიანო შინაარსი) .

ჩვენ არ შეგვიძლია პროგნოზირება, საკითხები რაც შეიძლება შეიძლება წარმოიშვას ჩვენს პროდუქთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩვენი ვალდებულება შემოიფარგლება მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული სრული მოცულობით და არანაირ გარემოებაზე დაყრდნობით არ ვართ პასუხისმგებელნი თქვენს წინაშე ამ წესებიდან და BAE.GE საიტის პროდუქტებიდან რაიმე დაკარგული მოგების, შემოსავლების, ინფორმაციის, მონაცემების,  შედეგების, სპეციალური, არაპირდაპირი, სამაგალითო, სადამსჯელო, ან შემთხვევით წარმოშობილი ზიანის გამო, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ჩვენ ასეთი სახის ზიანის შესაძლებლობაზე ვიყავით ინფორმირებულნი.